Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) są dużą przeszkodą w efektywnym komunikowaniu się mową, a także jedną z przyczyn trudności w uczeniu się. Należy pamiętać, że prawidłowe słyszenie jest zależne od mózgu, a ucho jest tylko częścią układu słuchowego. To w ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi do analizowania i przetwarzania sygnału dźwiękowego i właśnie nieprawidłowości w tych procesach są przyczyną APD.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy,
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • z utrzymaniem uwagi na zadaniu,
 • często prosi o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

 

Należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD.

Neuroflow to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych
dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow jest dostępny na platformie internetowej. Dziecko może go wykonywać w domu, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Każdy etap treningu słuchowego rozpoczyna się od diagnozy.

Podczas diagnozy Provider:

 • bada czułość słuchu audiometrem
 • przeprowadza z rodzicem wywiad diagnostyczny i ankietę nasilenia objawów,
 • wykonuje zestaw behawioralnych testów diagnostycznych z baterii Neuroflow ATS,
 • podsumowuje oraz przygotowuje raport z diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi

Na podstawie diagnozy  zespół specjalistów w ciągu 7 dni opracowuje indywidualny zestaw ćwiczeń dla dziecka. Zawiera on ćwiczenia wyższych funkcji słuchowych oraz materiał słowny, wiersze, zagadki, opowiadania dostosowane do poziomu rozwoju dziecka, po wysłuchaniu których dziecko odpowiada na pytania związane w tekstem.

Neuroflow jest treningiem aktywnym. Wymaga od dziecka skupienia uwagi.
Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. Rodzic w trakcie treningu jest jak trener na siłowni – wspiera i motywuje dziecko do działania.

Trening słuchowy Neuroflow podzielony jest na 3 etapy. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą. Nie każde dziecko musi przejść wszystkie trzy etapy.

Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, każda z nich trwa ok. 20-25 min.
Cała trzyetapowa terapia trwa około 6-8 miesięcy.

Diagnozę przeprowadza Provider Neuroflow – Karolina Mazur