Cel ogólny: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w czasie wolnym i sytuacjach zadaniowych w środowisku szkolnym, domowym i społecznym.

Cele szczegółowe:

Terapeutyczne:

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji i potrzeb w sposób konstruktywny,
 • Rozładowanie napięcia emocjonalnego i ruchowego,
 • Budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • Zaspokojenie potrzeby bycia ważnym

Edukacyjne

 • Dostarczanie wiedzy na temat reguł i norm grupowych,
 • Nabywanie umiejętności wyrażania emocji,
 • Dostarczanie wiedzy na temat roli emocji w życiu człowieka i sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • Rozwijanie umiejętności wolnego od agresji radzenia siebie z konfliktami,

Rozwojowe

 • Rozwijanie koncentracji uwagi,
 • Zaspokojenie potrzeby współdziałania z innymi,
 • Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, zaufania, wsparcia,

Wyrabianie umiejętności efektywnego komunikowania się.