DLA KOGO TERAPIA?

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które pomimo prawidłowego rozwoju mają problemy w codziennym funkcjonowaniu. Jest również istotnym elementem całościowej terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołu Asperga, ADHD, dzieci z zespołem Downa, Kruchego X czy mózgowym porażeniem dziecięcym.

Terapia poprzedzona jest diagnozą dziecka oraz obserwacjami klinicznymi. Jest terapią indywidualną i ma charakter ,,NAUKOWEJ ZABAWY” podczas której dziecko jednocześnie bawi się i uczy. Głównym jej celem jest dostarczenie kontrolowanych bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. W ich efekcie wzmacniamy procesy nerwowe będące podstawą określonych umiejętności, które pojawiają się
w sposób naturalny, jako efekt poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.