Rodzaj usługi Cena
Diagnoza (3 spotkania: wywiad + diagnoza + omówienie) 600 zł
Terapia SI (50 min.) – zajęcia indywidualne 110 zł
Terapia logopedyczna (50 min.)       – 110 zł

Terapia Neurotaktylna          – 130 zł

Masaż Shantala                  – 130 zł

Metoda Tomatisa®:

Diagnoza dzieci młodsze (bez testu uwagi słuchowej) – 150zł

Diagnoza z testem uwagi słuchowej – 200zł

Test uwagi słuchowej pomiędzy etapami 100zł

Pierwszy etap – 1400zł

Drugi etap i kolejne – 1300zł

Promocja dla rodzeństwa

Soundsory

450zł

Aktywny trening słuchowy Neuroflow®

Diagnoza wstępna: dzieci młodsze 4-5 lat – 150 zł

Diagnoza wstępna: dzieci starsze (powyżej 6 lat) – 200 zł

Diagnoza kontrolna – 100 zł

Trening:

I etap – 270 zł
II etap – 260 zł
III etap – 250 zł

Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical