Rodzaj usługi Cena
Diagnoza (3-4 spotkania: wywiad + diagnoza + omówienie) 370 zł
Terapia SI (50 min.) – zajęcia indywidualne 80 zł
Zajęcia socjoterapeutyczne (60 min.) – zajęcia grupowe 45 zł